zadanie nr 567

567. Rozbudowa placu zabaw przy ul. Wypalanki w Częstochowie


Lokalizacja

ul. Wypalanki, działka nr 2/2 w obrębie 355

Zweryfikowany pozytywnie