zadanie nr 408

408. Monitoring na pętli autobusowej przy ul. Brzezińskiej


Lokalizacja

ul. Brzezińska, działka nr 50/2 w obrębie 407

Zweryfikowany pozytywnie