zadanie nr 213

213. Kuźnica ćwiczy i odpoczywa – plac rekreacji ruchowej i plac zabaw dla dzieci przy ulicy Zdrowej


Lokalizacja

ul. Zdrowa 32, działka nr 49/7 w obrębie 423

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Zweryfikowany pozytywnie