zadanie nr 213

213. Kuźnica ćwiczy i odpoczywa – plac rekreacji ruchowej i plac zabaw dla dzieci przy ulicy Zdrowej


Lokalizacja

ul. Zdrowa 32, działka nr 49/7 w obrębie 423

Postęp realizacji

Z uwagi za sytuację epidemiczną i związane z tym opóźnienia dostaw sprzętu, jak również warunki atmosferyczne oraz gruntowe, firm realizująca zadanie wystąpiła o przedłużenie terminu realizacji do 30.04.2021 r.

Zweryfikowany pozytywnie