zadanie nr 363

363. Zakup sprzętu i umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej Częstochowa – Liszka Dolna


Lokalizacja

OSP Liszka Dolna, ul. Busolowa 119

Zweryfikowany pozytywnie