zadanie nr 513

513. Zdrowy strażak to czysty strażak – zakup urządzeń do higieny umundurowania


Lokalizacja

OSP Dźbów, ul. Leśna 3

Zweryfikowany pozytywnie