Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 184

184. Poprawa nawierzchni ulicy Wygodnej


Lokalizacja

ul. Wygodna, działki nr 360/5, 357/139, 357/388 w obrębie 427 (odcinek o długości ok. 250 m)

Zweryfikowany pozytywnie