zadanie nr 354

354. Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Gnaszyn


Lokalizacja

OSP Gnaszyn, ul. Festynowa 38

Zweryfikowany pozytywnie