zadanie nr 462

462. Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza


Lokalizacja

w wybranych gabinetach weterynaryjnych

Zweryfikowany pozytywnie