zadanie nr 391

391. Obniżenie krawężników na ciągu pieszo-rowerowym – ul. Drzewna


Lokalizacja

ul. Drzewna

Zweryfikowany pozytywnie