zadanie nr 443

443. Stacja dla rowerów miejskich


Lokalizacja

ul. Św. Rocha 221, działka 853/7 obręb 428

Zweryfikowany pozytywnie