zadanie nr 463

463. Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Grabówka


Lokalizacja

w wybranych gabinetach weterynaryjnych

Zweryfikowany pozytywnie