zadanie nr 47

47. „Odkupmy” i my – zakup i montaż nowoczesnych koszy na psie nieczystości w dzielnicy Grabówka


Lokalizacja

na terenie dzielnicy

Zweryfikowany pozytywnie