zadanie nr 174

174. Chodnik na Ludowej


Lokalizacja

ul. Ludowa 25-55, działka nr 95 w obrębie 430

Zweryfikowany pozytywnie