zadanie nr 228

228. Przebudowa chodnika przy ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Lwowskiej


Lokalizacja

ul. Poznańska od ul. Szczecińskiej do ul. Lwowskiej

Zweryfikowany pozytywnie