zadanie nr 261

261. Budowa II etapu chodnika ul. Mirowska


Lokalizacja

ul. Mirowska 246-300, działka nr 49 w obrębie 137

Zweryfikowany pozytywnie