zadanie nr 447

447. Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Ostatni Grosz


Lokalizacja

w wybranych gabinetach weterynaryjnych

Zweryfikowany pozytywnie