zadanie nr 199

199. Montaż stojaków rowerowych przy Pływalni Krytej


Lokalizacja

Al. Niepodległości 20/22

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Zweryfikowany pozytywnie