zadanie nr 199

199. Montaż stojaków rowerowych przy Pływalni Krytej


Lokalizacja

Al. Niepodległości 20/22

Postęp realizacji

Zrealizowano zakup, montaż nastąpi na początku 2021 r.

Zweryfikowany pozytywnie