zadanie nr 518

518. WYMIANA ! nawierzchni przy ul. Kukuczki


Lokalizacja

ul. Kukuczki, działki nr 161/1 i 155/8 w obrębie 22

Zweryfikowany pozytywnie