zadanie nr 605

605. Dinopark na Promenadzie


Lokalizacja

Promenada Niemena, działka nr 213/7 obr. 24

Postęp realizacji

Unieważniono 2 postępowania przetargowe z uwagi na niewystarczającą kwotę środków finansowych.

Zweryfikowany pozytywnie