zadanie nr 419

419. Budowa chodnika – Bezpieczne dojście z przystanku przy al. Wyzwolenia do ul. Herberta


Lokalizacja

od Al. Wyzwolenia do ul. Herberta

Zweryfikowany pozytywnie