zadanie nr 546

546. Łącznik rowerowy – Korytarz Północny


Lokalizacja

Korytarz Północny, działka nr 301 i 204/210 obręb 24

Zweryfikowany pozytywnie