zadanie nr 491

491. Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy PÓŁNOC


Lokalizacja

w wybranych gabinetach weterynaryjnych

Zweryfikowany pozytywnie