zadanie nr 545

545. Bezpieczniejszy przejazd rowerem pod Korytarzem Północnym


Lokalizacja

tunel pod Korytarzem Północnym, działka nr 13 obręb 19

Zweryfikowany pozytywnie