zadanie nr 426

426. Remont przejścia dla pieszych na ul. Sosabowskiego


Lokalizacja

ul. Sosabowskiego

Zweryfikowany pozytywnie