zadanie nr 583

583. Rower Miejski na Placu Orląt Lwowskich


Lokalizacja

Plac Orląt Lwowskich, działka nr 81 obręb 311

Zweryfikowany pozytywnie