zadanie nr 12

12. Parking


Lokalizacja

ul. Lenartowicza, działka nr 137 w obrębie 310

Zweryfikowany pozytywnie