zadanie nr 449

449. Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Raków


Lokalizacja

w wybranych gabinetach weterynaryjnych

Zweryfikowany pozytywnie