zadanie nr 494

494. Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy STARE MIASTO


Lokalizacja

w wybranych gabinetach weterynaryjnych

Zweryfikowany pozytywnie