Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 290

290. Remont chodnika przy ul. Krakowskiej 80


Lokalizacja

ul. Krakowska 80a-d, działka nr 1/46 obr. 237

Zweryfikowany pozytywnie