zadanie nr 437

437. Remont chodnika przy Miejskim Przedszkolu nr 17 – ul. Kozia 18


Lokalizacja

ul.Kozia, działka nr 101/2 obręb 109

Zweryfikowany pozytywnie