zadanie nr 423

423. BUDKI LĘGOWE DLA PTAKÓW


Lokalizacja

miejskie skwery i parki na terenie dzielnicy

Zweryfikowany pozytywnie