zadanie nr 541

541. Konkurs na najpiękniejsze „Bożonarodzeniowe Stradomskie świąteczne podwórko”


Lokalizacja

teren dzielnicy

Zweryfikowany pozytywnie