zadanie nr 332

332. Oznakowanie poziome na drogach rowerowych – linie jednostronnie przekraczalne


Lokalizacja

Al. Boh. M. Cassino / ul. Goszczyńskiego, Al. Boh. M. Cassino / Piastowska, Sabinowska – w pobliżu ronda Kuleja

Postęp realizacji

Zadania wybrane do realizacji w ramach oszczędności po realizacji zadania "Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 16 w Częstochowie", którego koszt wyniósł mniej niż zakładano.

Zweryfikowany pozytywnie