Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 385

385. Obniżenie krawężnika na drodze rowerowej oraz oznakowanie pionowe – ul. Jagiellońska przy ul. Kościelnej


Lokalizacja

skrzyżowanie ulicy Jagiellońskiej i Kościelnej

Postęp realizacji

Zadania wybrane do realizacji w ramach oszczędności po realizacji zadania "Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 16 w Częstochowie", którego koszt wyniósł mniej niż zakładano.

Zweryfikowany pozytywnie