Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 390

390. Poprawa działania radarów rowerowych na Stradomiu


Lokalizacja

skrzyżowanie ul. Bohaterów Monte Cassino i ul. Jagiellońskiej

Postęp realizacji

Zadania wybrane do realizacji w ramach oszczędności po realizacji zadania "Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 16 w Częstochowie", którego koszt wyniósł mniej niż zakładano.

Zweryfikowany pozytywnie