zadanie nr 601

601. Zadrzewienie i posadzenie krzewów


Lokalizacja

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2

Zweryfikowany pozytywnie