zadanie nr 412

412. BUDKI LĘGOWE DLA PTAKÓW


Lokalizacja

miejskie skwery i parki na terenie dzielnicy

Zweryfikowany pozytywnie