zadanie nr 400

400. Rak to nie wyrok


Lokalizacja

ogólnodostępne miejsce na terenie dzielnicy

Postęp realizacji

Z uwagi na ogłoszony w Polsce stan epidemii pierwotnie realizacja zadania przesunięta została na II połowę 2020 roku. Następnie z powodu gwałtownego wzrostu liczby osób zakażonych ustanowione zostały w przepisach prawa ograniczenia i zakazy, które uniemożliwiały realizację działań profilaktycznych, w tym działań zaplanowanych w ramach zadania „Rak to nie wyrok”.

Zweryfikowany pozytywnie