zadanie nr 558

558. Remont chodnika przy ulicy Dunikowskiego


Lokalizacja

ul. Dunikowskiego, działka nr 32 w obrębie 181

Zweryfikowany pozytywnie