zadanie nr 501

501. Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy TRZECH WIESZCZÓW


Lokalizacja

w wybranych gabinetach weterynaryjnych

Postęp realizacji

Zadanie wybrane do realizacji na skutek braku możliwości realizacji zadania pn. "Festyn dla dzieci niepełnosprawnych z Betelu".

Zweryfikowany pozytywnie