zadanie nr 309

309. Remont chodników przy ul. Worcella


Lokalizacja

ul. Worcella od ul. Kniaziewicza do ul. Zajączka, działka 103/11 obręb 843 oraz działka nr 17/3 obręb 743

Zweryfikowany pozytywnie