zadanie nr 5

5. Remont odcinków dróg Polskiego Czerwonego Krzyża – Obrońców Poczty Gdańskiej – Obrońców Westerplatte – Łącznik dzielnicowy Tysiąclecie


Lokalizacja

działki nr 41/2, 38/37 w obrębie 30 oraz działk nr 27/1 w obrębie 29a

Postęp realizacji

Planowane zakończenie – maj 2021 r.

Zweryfikowany pozytywnie