zadanie nr 589

589. Stojak rowerowy przy bloku Wodzickiego 111


Lokalizacja

przy bloku Wodzickiego 111

Zweryfikowany pozytywnie