zadanie nr 481

481. Rozbudowa placu rekreacji przy Kościele Św. Jacka


Lokalizacja

ul. Kontkiewicza, działka 179/1 obręb 62

Zweryfikowany pozytywnie