Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 8

8. Budowa chodnika wzdłuż ulicy Orlik-Rückemanna


Lokalizacja

ul. Orlik-Ruckemanna, działki nr 167, 166, 52/1 obręb 231 nr nr 21, 17/1 obręb 230

Zweryfikowany pozytywnie