zadanie nr 328

328. Pas rowerowy


Lokalizacja

od ronda Reagana do ronda Szwejkowskiego

Zweryfikowany pozytywnie