zadanie nr 379

379. Bezpieczny wjazd i wyjazd z drogi rowerowej na ul. Legionów


Lokalizacja

ul. Legionów, działka nr 166, obręb 220

Zweryfikowany pozytywnie