zadanie nr 351

351. Budowa boiska typu „Orlik” przy SP nr 54 w Częstochowie


Lokalizacja

SP nr 54, ul. Kukuczki 30

Zweryfikowany pozytywnie