zadanie nr 23

23. Domki dla wolnożyjących kotów


Lokalizacja

Co najmniej 10 lokalizacji na terenie miasta

Zweryfikowany pozytywnie