zadanie nr 261

261. Multimedia na miarę XXI w. w SP nr 2


Lokalizacja

SP nr 2, ul. Baczyńskiego 2a

Zweryfikowany pozytywnie